Publicerad: 15 februari 2017

Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att skapa en smartare välfärd. Konferensen riktar sig till de som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

På konferensen belyses nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2017 års konferens är Sundsvall kommun.

Offentliga Rummet äger rum 30 maj - 1 juni 2017 på Quality Hotel i Sundsvall.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot