Publicerad: 14 november 2016

Rapporter, digitalisering och samverkan

Rapporter som tagits fram om digitalisering och samverkan.

Digitaliseringskommissionens rapporter

Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås.

Digitaliseringskommissionens rapporter

E-delegationens slutbetänkande

E-delegationen har sedan 2009 drivit på arbetet med det myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutför sitt arbete den 30 juni 2015. Arbetet har bland annat bidragit till och resulterat i ett antal komponenter till en offentlig digital infrastruktur för Sverige.

E-delegationens slutbetänkande, regeringen.se

SKL:s samverkansutredning

SKL:s samverkansutredning är en utredning om insatser för att främja
digitalisering och digital samverkan. Syftet med rapporten att definiera konkreta förslag till satsningar.

SKL:s samverkansutredning (PDF, nytt fönster)

RESONANS

Projekt RESONANS har bedrivits i nära samverkan mellan Linköpings universitet, E-delegationen, SKL och Uppsala universitet. Projektfokus har varit offentliggemensamma digitala resurser, det vill säga sådana IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar.

RESONANS slutrapport (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot