Publicerad: 13 april 2017

Rapporter, digitalisering och samverkan

Rapporter som tagits fram om digitalisering och samverkan.

Digitaliseringskommissionens rapporter

Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås.

Digitaliseringskommissionens rapporter

E-delegationens slutbetänkande

E-delegationen har sedan 2009 drivit på arbetet med det myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutför sitt arbete den 30 juni 2015. Arbetet har bland annat bidragit till och resulterat i ett antal komponenter till en offentlig digital infrastruktur för Sverige.

E-delegationens slutbetänkande, regeringen.se

SKL:s samverkansutredning

SKL:s samverkansutredning är en utredning om insatser för att främja
digitalisering och digital samverkan. Syftet med rapporten att definiera konkreta förslag till satsningar.

SKL:s samverkansutredning (PDF, nytt fönster)

RESONANS

Projekt RESONANS har bedrivits i nära samverkan mellan Linköpings universitet, E-delegationen, SKL och Uppsala universitet. Projektfokus har varit offentliggemensamma digitala resurser, det vill säga sådana IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar.

RESONANS slutrapport (PDF, nytt fönster)

Invånarnas digitala förväntning på kommuner och landsting

För den fortsatta utvecklingen av offentlig sektor är det viktigt att veta vad invånarna anser om digitalisering – det är de som ska ha största nyttan av digitala tjänster och digital kommunikation med kommuner, landsting och regioner. Därför har SKL låtit göra en SIFO-undersökning om invånarnas inställning.

SIFO-undersökningen, smartarevalfard.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot