Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur ställer du dig till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen?

Likt 2016 års mätning uppger sju av tio att de ställer sig positiva till att skolan använder sig av digitala pedagogiska verktyg i undervisningen, en av tio (10 procent) är negativt inställda.

Personer i åldern 18-34 år (75 procent) utmärker sig genom att en högre andel uppger att de är positiva till detta. Kvinnor är något mer positivt inställda än män.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot