Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

I vilken utsträckning tror du att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt?

Närmare nio av tio (88 procent) tror att digitaliseringen och digital service kommer att påverka samhället framåt i stor utsträckning, vilket är i paritet med 2016 års mätning (87 procent). Endast tre procent tror att digitaliseringen och digital service kommer påverka samhället framåt i liten utsträckning.

Boende i Stockholmsområdet (93 procent) svarar i högre grad än boende på andra orter att de tror att digitaliseringen och digital service i stor utsträckning kommer att påverka samhället framåt.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot