Publicerad: 31 augusti 2017

Regionala konferenser - Tillsammans för en smartare välfärd

Nu erbjuds kommunerna att bli delägare i Inera AB, som därmed breddar sitt verksamhetsområde. Från att hittills haft fokus på e-hälsa, kommer Inera successivt att också jobba med exempelvis skola, omsorg och samhällsbyggnad. Men behoven är stora och vad ska prioriteras? Det kommer att diskuteras på ett antal regionala konferenser under 2017.

Tillsammans med Inera AB och SKL Kommentus AB har SKL under 2017 besökt Skellefteå (den 29 mars) och Lund (den 15 maj). Den 20 september blir det ytterligare en konferens i Göteborg. SKL, Inera och Kommentus kommer att jobba tätt tillsammans för att ge kommuner, landsting och regioner de bästa förutsättningar för en fortsatt utveckling av digitala tjänster, arbetsmetoder och grundläggande infrastruktur med mera.

Inera AB

Det här är Inera AB

Inera AB har funnits i olika former sedan 1999.

VD Johan Assarsson om bolaget

Mer om Ineras organisation m.m

Det här är SKL Kommentus

SKL Kommentus är ett dotterbolag inom SKL Företag AB och erbjuder framför allt gemensam upphandling för SKL:s medlemmar, men också service i form av upphandlingsunderlag.

Information om SKL Kommentus

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen har de senaste decennierna varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Sverige har länge varit ett land som andra jämfört sig med när det gäller den offentliga sektorns digitalisering.

Det visar inte minst EU-kommissionens senaste index , där Sverige återfinns på tredje plats, efter Danmark och Finland. En starkt bidragande orsak till detta är att offentlig sektor inte är tillräckligt bra på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

EU-kommissionens index

En sifo-undersökning som SKL lät göra 2016 visar sammantaget att en majoritet av invånarna är positiva till en ökad digitalisering. De har höga förväntningarna på att kommuner, landsting och regioner ska erbjuda e-tjänster och digital kommunikation. Samtidigt anser få av de tillfrågade att sektorn lever upp till förväntningarna.

Sifo-undersökning om invånarnas inställning till digitalisering

Vi tror att många kommuner, landsting och regioner kan göra mer tillsammans för att ta bättre vara på digitaliseringens möjligheter och säkra kvalitet och effektivitet i välfärden. SKL är beredd att stötta utvecklingen och vi vill träffa er för att få veta mer om de behov ni ser inom olika områden.

Innehåll på de regionala konferenserna

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot