Publicerad: 9 maj 2017

Regionala konferenser – demokrati och delaktighet

Digitaliseringen innebär inte bara utveckling av tjänster som underlättar för invånarna, utan skapar också nya möjligheter för kommuner, landsting och regioner att ta tillvara medborgarnas engagemang och kompetens när samhället och välfärden utvecklas. Det kan ske bland annat genom att publicera öppna data och att föra dialog med medborgarna.

Öppenhet för medborgarnas kompetens och engagemang

För kommunen är det viktigt att veta hur invånarna vill ha det, vilka tjänster de efterfrågar och hur de vill kunna kommunicera med kommunen i olika frågor. SKL arbetar med att ge stöd till medlemmarna i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna, och i Dialogguiden finns många exempel på hur kommuner runtom i landet arbetar med medborgardialog.

SKL:s arbete med demokrati och delaktighet

Dialogguiden

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot