Publicerad: 22 mars 2017

Regionala konferenser –grundläggande förutsättningar

Här presenterar vi den handlingsplan som beskriver insatsområden, mål och åtgärder som behövs för övrig digital utveckling. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan med närmare 100 deltagare från kommuner, landsting och regioner.

Grundläggande förutsättningar ett måste

I takt med att digitaliseringen ökar blir kommuner, landsting och regioner allt mer beroende av att tekniska förutsättningar och hanteringen av information fungerar smidigt och säkert. De grundläggande förutsättningarna för sådant som informationssäkerhet, arkitektur och juridik måste komma på plats, och det kräver insatser både på nationell och lokal nivå. Nu finns en konkret handlingsplan för de gemensamma förutsättningarna. Insatsområdena är Ledning och styrning, Principer, arkitektur och säkerhet, Informationsförsörjning och digital infrastruktur samt Processer och tjänster, och kräver åtgärder både på nationell, regional och lokal nivå.

SKL:s handlingsplan för gemensamma förutsättningar

SKLs arbete med informationssäkerhet

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot