Publicerad: 9 november 2017

Regionala konferenser – hälsa och omsorg

Inom socialtjänsten hanteras dagligen mängder med personuppgifter, som ska registreras i många olika syften. Här finns mycket dubbelarbete som skapar irritation och tar tid – både för den enskilde invånaren och medarbetarna. Och medan sex av tio invånare tycker det är bra med digitala hjälpmedel för vård och omsorg i hemmet, används inte ens de möjligheter som redan finns.

Mer tid till det personliga mötet i omsorgen

SKL arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper. Liksom många andra välfärdsverksamheter står socialtjänsten inför stora utmaningar. Lösningen är inte enbart mer resurser utan också ändrade arbetssätt och nya sätt att möta invånarnas behov. Här kan digitalisering skapa en förenklad hantering som ger verksamheten tid till det personliga mötet där det behövs som bäst.

SKL:s arbete med social omsorg

SSBTEK en digital tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd

LIKA – socialtjänsten - Ett värderingsverktyg för socialtjänstens digitalisering

Smartare äldreomsorg när fler blir äldre

Fler och mer sjuka äldre samtidigt som kraven på individanpassning ökar. Det är en realitet för de flesta verksamheter i äldreomsorgen. På många håll i landet pågår ett intensivt arbete för att möta högre krav på både kapacitet och kvalitet. Här kan du läsa om hur digitala arbetssätt utvecklar omsorgen.

Smartare äldresomsorg, smartarevalfard.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot