Publicerad: 22 mars 2017

Regionala konferenser – integration och arbete

Integrationsfrågan är kanske den största utmaningen just nu för många kommuner. Här finns kopplingar till de flesta av kommunens verksamhetsområden – hur kan vi samarbeta bättre för en snabbare integration som också gynnar tillväxten?

Digitala arbetssätt för bättre integration

Digitala verktyg kan hjälpa till att förenkla processen så att nyanlända snabbare kan bli en del av samhället. Det kan handla om att använda digitala tolktjänster i vården, digitalt stöd i undervisningen, eller digitala plattformar för samhällsorientering som skapar en bättre tillgänglighet.

Konkreta exempel på digitala arbetssätt för en bättre integration

Agenda för integration

SKL arbetar för att barn och vuxna som flyr till Sverige ska få ett bra mottagande och goda förutsättningar till integration. SKL:s styrelse har antagit en Agenda för integration och nyanländas etablering. Den innehåller 65 konkreta förslag på åtgärder för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering för nyanlända.

Den digitala agendan

 

Arbetsmarknad och sysselsättning

Samtidigt som arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde, tar kommunerna stort ansvar för att människor ska komma i arbete genom olika insatser och stöd.

SKL:s arbete med arbetsmarknad och sysselsättning

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot