Publicerad: 22 mars 2017

Regionala konferenser – skola och lärande

Skolan är ett av de områden där digitaliseringen är mest använd, allt från digitala hjälpmedel till kommunikation mellan elever och lärare och programmering på schemat. Allt för bättre skolresultat och lärande för eleven. Men fortfarande finns mycket kvar att göra, och det här är ett område där det lönar sig att utveckla och jobba tillsammans.

Digitaliseringen både ett mål och ett medel

SKL arbetar för att elevernas resultat i skolan ska förbättras. I arbetet med att ge stöd till nyanlända elever och att allmänt höja elevernas resultat kan digitaliseringen vara en hävstång. Den kan också bidra till att göra skolan till en attraktiv arbetsplats. Att eleverna utvecklar digitala färdigheter är också ett mål för skolan.

Här kan du läsa om SKL:s arbete med skola och lärande i en digital tid

Fler elever ska lyckas

I svensk skola finns oändligt många sätt att använda tekniken för att möta skolans utmaningar. Här kan du ta del av några exempel på digitala arbetssätt som syftar till att fler elever ska lyckas i skolan.

Smartare Välfärd

Nationell kraftsamling behövs

Det behövs en bättre samverkan mellan de myndigheter och organisationer som på olika sätt har i uppdrag att ge stöd till landets huvudmän, skolledare, pedagoger och elever kring skolans digitalisering. Det behövs också gemensamma initiativ kring skolans it-arkitektur och grundläggande digitala lösningar. Därför har SKL uppvaktat regeringen om en nationell kraftsamling för skola och lärande i en digital värld.

SKL:s framställan till regeringen

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden om elevers digitala kompetens i olika styrdokument för skolan. Därmed är några av förslagen i Skolverkets förslag till it-strategi tillgodosedda, men fortfarande saknas viktiga delar, enligt SKL.

Viktiga besked om skolans digitalisering saknas

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot