Publicerad: 13 september 2017

Regionala konferenser – tillväxt och samhällsbyggnad

Med digitalisering förändras människors beteenden, och det krävs anpassning från de sektorer och branscher vars tjänster invånarna behöver. Detta har vi sett prov på inom exempelvis musikindustrin och bankväsendet. För att fortsätta driva tillväxt behöver också kommunerna göra det enklare för invånarna.

Smartare samhällsbyggnad

SKL arbetar för att kommuner, landsting och regioner ska få bättre förutsättningar att bygga hållbara och attraktiva städer och samhällen. En viktig del är att utveckla en effektivare samhällsbyggnadsprocess och smartare miljöinformation med hjälp av digitalisering.

SKL:s arbete med samhällsbyggnad och infrastruktur

Enklare för företagen

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner. SKL arbetar för att det ska bli enklare för företagare att starta och driva sin verksamhet. Nu har arbetet utvidgats till att också gälla besöksnäringen. 

Näringslivsutveckling och företagande

E-handel och e-upphandling

Lättare att öppna restaurang

Tillsammans med ett antal kommuner och myndigheter pågår projektet Serverat, som genom smarta och moderna digitala tjänster ska förenkla för restaurangföretagare och effektivisera kommunernas arbete.

Enklare att boka lokal och söka bidrag

Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Med smarta digitala tjänster kan bidragsansökningar och lokalbokning underlättas och effektiviseras. Tillsammans med 200 av landets kommuner och SKL Kommentus upphandlar SKL därför en gemensam digital lösning, i projektet Bokning och bidrag.

Bokning och bidrag

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot