Publicerad: 22 mars 2017

Regionala konferenser – vård och hälsa

Vi var tidigt ute i Sverige med att utveckla digitala lösningar och tjänster inom vård och hälsa. En följd av detta är att vi fortfarande har en mängd system som var för sig är bra, men som inte går att koppla ihop. Ofta får personal inom vård och omsorg öppna ett antal olika program för att dokumentera det som har med en och samma patient eller brukare att göra.

Genom att Inera AB bildades i slutet av 1990-talet, har landsting och regioner haft god nytta av bolagets koordinerade utveckling av e-hälsotjänster, både grundläggande strukturer och tjänster riktade till invånare och medarbetare. Några exempel är 1177 Vårdguiden, umo.se och Journalen via nätet. Ineras erfarenheter kan nu användas även för kommunerna, när kommunerna blir delägare.

Regeringen och SKL har beslutat om en gemensam vision för e-hälsa – att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom hälsa och omsorg 2025. En handlingsplan finns också framtagen.

Vision för e-hälsa

E-hälsa bidrar till effektivare vård

Svensk hälso- och sjukvård ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter går det att öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

SKLs arbete med e-hälsa

Snabbare diagnos och behandling

Med bland annat smarta system, digitala vårdmöten och appar för egenbehandling kan diagnos och behandling ske snabbare, och vården blir också mer tillgänglig. Ta del av några exempel på hur digitala arbetssätt kan förbättra och förändra hur vården bedrivs.

Digitala arbetsätt i vården

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot