Publicerad: 15 november 2018

Samverkan för digitalisering

Hela SKL-koncernen samverkar för att stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete med att effektivisera och utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering. Tillsammans med Inera AB och SKL Kommentus utvecklar nu SKL samarbetet för att underlätta för medlemmarna och öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor.

puffbild strategi e-samhället

Så fungerar det stärkta samarbetet mellan SKL, Inera och SKL Kommentus. Redan idag erbjuds en rad tjänster till kommunerna, och vissa områden är prioriterade i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Puffbild_skolansdigitalisering

Kommunernas delägarskap i Inera AB är ett viktigt första steg för den fortsatta utvecklingen.

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot