Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Hur får ägarna inflytande?

Kommuner, landsting och regioner styr bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet har samtliga delägare varsin plats. Varje landsting, region eller kommun har en röst. Styrelsen för bolaget består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag.

Ineras styrelse

Ägarna utöver också inflytande genom olika samverkansgrupper inom Inera. Hur detta ramverk kommer att se ut, fastställs av Ineras styrelse i augusti 2017.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot