Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Finns det en tidsgräns för när kommunerna måste ha köpt aktier?

Erbjudandet om att köpa aktier fick kommunerna i mars 2017 och de ska sedan besluta i respektive kommunfullmäktige. Det finns ingen bortre tidsgräns för när ett sådant beslut ska vara fattat hos kommunerna, och kommunernas ägarskap registreras efterhand som köpen blir klara. När delägarskapet är registrerat, kallas kommunen till ägarråd och bolagsstämma.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot