Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Hur blir kommunernas behov tydliga?

Det finns flera olika vägar för kommunerna att beskriva sina behov. Bland annat finns många olika nätverk, kopplade till SKL, och även webbplatsen Dela Digitalt kan användas. På webbplatsen samlas idéer, genomförda projekt och önskemål om gemensam utveckling.

Dela digitalt

Under 2017 besöker också SKL, Inera och SKL Kommentus flera orter för dialog med kommunföreträdare. Hittills genomförda och planerade är Skellefteå (29 mars), Lund (15 maj) och Göteborg (20 september). Det går också bra att vända sig till Ineras kundtjänst med frågor.

Ineras kundtjänst

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    AvdelningschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot