Publicerad: 4 oktober 2018

Befintliga stöd och tjänster

Det finns omkring 125 digitala stöd och tjänster som erbjuds kommuner, landsting och regioner.

Stöd och tjänster finns både hos SKL, Inera och SKL Kommentus. Vissa av tjänsterna nyttjas redan av både kommuner, landsting och regioner. Här visas några exempel. Där inget annat anges finns tjänsten hos SKL.

Fler tjänster hos Inera

Fler tjänster hos SKL Kommentus

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en tjänst för invånarna som är mycket uppskattad och använd. Förutom information om symtom och behandlingar finns också flera e-tjänster kopplade till plattformen. Tjänsterna har 2 miljoner inloggningar varje månad.

1177 Vårdguiden, Inera

SSBTEK, ekonomiskt bistånd

SSBTEK är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Idag används den uppskattade tjänsten av drygt 220 kommuner.

SSBTEK

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Nationell patientöversikt, Inera

LIKA självskattningsverktyg

LIKA-verktygen ger kommunerna stöd i att utvärdera och utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering. Verktygen finns i dagsläget för förskola och skola samt socialtjänsten. Utveckling pågår för motsvarande verktyg för lärare.

LIKA för förskola och skola

LIKA för socialtjänsten

Vägledning/metod för kommunal valadministration

SKL har utvecklat en processkartläggning för den kommunala valadministrationen, för att ge bättre överblick över den flera månader långa processen. Processen har nyligen uppdaterats inför valet 2018.

Process för valadministration

Pascal, förskrivningsstöd

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Alla vårdgivare - både landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare - använder möjligheten till en säkrare förskrivning genom Pascal. Totalt finns omkring 70 000 användare inom hälso- och sjukvården.

Pascal, Inera

Ramavtal för videokonferenslösningar

Avtalet ger möjlighet att avropa kompletta lösningar av produkter för ljud och bild som t.ex. skärmar, projektorer eller ljudanläggningar. Även enskilda produkter kan avropas i de fall där utrustning till viss del redan finns på plats.

Ramavtal för videokonferenslösningar, Kommentus

KLASSA, verktyg för informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten inom kommuner, landsting och regioner att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. KLASSA består av tre delar - informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav.

KLASSA

FamiljehemSverige

Tjänsten har kommit till på grund av det ökade behovet av familjehem. Tjänsten tar emot och prioriterar intresseanmälningar till kommuner från privatpersoner som vill bli familjehem. E-tjänsten består av ett självtest och ett formulär för intresseanmälan som fylls i av intresserad privatperson.

FamiljehemSverige

Dela Digitalt

Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans, kan offentlig sektor snabbare och billigare bli mer effektiv. Innehållet genereras av enskilda personer och verksamheter.

Dela Digitalt

Svevac, sammanhållen vaccinationsinformation

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Syftet är ökad patientsäkerhet och att underlätta uppföljning och rapportering.

Svevac, Inera

Informationsansvarig

  • Anna Pegelow
    StrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot