Publicerad: 14 januari 2019

Behov av gemensamma insatser för digitalisering

Samarbetet mellan SKL, Kommentus och Inera ska utgå från de behov som finns hos kommuner, landsting och regioner. Behoven samlas in genom flera olika aktiviteter och hanteras gemensamt av de tre organisationerna.

Beskrivning av behov av stöd eller tjänst

Det finns en mall att fylla i för att beskriva behov av stöd eller tjänst. Mallen skickas in till det gemensamma programkontoret via en funktionsbrevlåda (se nedan), som hanterar ärendet. Mallen ska primärt användas av kommuner, landsting/regioner. Behovet kan avse stöd i form av vägledning, metod, verktyg, utbildning, nätverk eller tjänster.

Mall: Beskrivning av behov av stöd eller tjänst (Word, nytt fönster)

Prioriteringar

Behov och förslag bedöms utifrån ett antal olika kriterier.

Beskrivning av prioriteringar av digitala insatser

Tidigare redovisade behov

Under 2017 hölls tre regionala konferenser (i Skellefteå, Lund och Göteborg), där representanter för främst kommunerna men även för landsting och regioner diskuterade de främsta behoven inom olika verksamhetsområden. Här är en sammanfattning av de behov som kom fram på konferenserna:

 • Nationella samverkanslösningar för att dela kompetens och resurser i bristyrken (till exempelt lärare och tolk)
 • Juridiska möjligheter att utföra offentligt arbete på distans (till exempelt modersmålsundervisning, fjärrundervisning, tolktjänst, läkarbesök)
 • Ökade juridiska möjligheter till samverkan
 • Nationella processer och verktyg (till exempelt digitala nationella prov)
 • Automatisering av administrativa processer/ärendetyper
 • Gemensamma upphandlingar och samordnade leverantörsdialoger
 • Nationella standarder och riktlinjer för reglerade processer
 • Livshändelsebaserade digitala möten med invånaren
 • Livshändelsebaserat och säkert informationsutbyte mellan huvudmän, nationella standarder och plattformar för informationsutbyte
 • Nationella lösningar för säker identifiering (av alla) och signering
 • Nationella register
 • Ökad digital kompetens på alla nivåer
 • Basal åtkomst (bredband, fastighetsnät, mobiltäckning)

Informationsansvarig

 • Jenny Johannesson
  ProgramkontorsansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot