Publicerad: 24 januari 2019

Prioriteringar av digitala insatser

Det finns många behov och förslag till utvecklingsinsatser för att stärka digitaliseringen hos kommuner, landsting och regioner. Därför behövs kriterier för vilka insatser som ska göras.

Det är det gemensamma programkontoret som hanterar behov och förslag. Varje enskilt initiativ utreds, bedöms och prioriteras efter kriterierna angelägenhet, genomförbarhet, nytta och kostnader.

Utgångspunkten för arbetet med verksamhetsutveckling och gemensamma digitala lösningar är ett antal principer:

 • Vi utgår från medlemmarnas, deras verksamheters och användares behov och nytta.
 • Vi arbetar tillsammans i team, som nyttjar varje aktörs starka sidor.
 • Vi ska stimulera innovation och nyttja marknaden på bästa sätt.

Ska-krav

Krav som alltid ska vara uppfyllda för att ett  initiativ ska drivas vidare:

 • Det finns ett tydligt och verifierat behov och intresse hos medlemmarna för insatsen
 • Det är säkerställt att det är SKL/Inera/Kommentus som bör driva initiativet.
 • Respektive organisation tillsätter de kompetenser som initiativet behöver.
 • Det finns ett utpekat huvudansvar för initiativet mellan SKL/Inera/Kommentus (övriga organisationer arbetar på uppdrag av huvudansvarig).
 • Det finns en plan för långsiktig finansiering av både utveckling och förvaltning av lösningen.
 • Det finns en plan för långsiktigt ansvarstagande för lösningen.
 • Den tänkta lösningen är tydligt kopplad till beslutade uppdrag, mål, policy och arkitektur.

Prioriteringskriterier

Programkontoret använder ett antal prioriteringskritier som vägledning i urvalet av vilka initiativ som är viktigast att driva.

 • Initiativ som skapar hög nytta för många av SKL:s medlemmar och/eller genererar en stor samhällsnytta.
 • Initiativ som motsvarar SKL:s/Ineras/Kommentus styrelsers uppdrag och prioriteringar.
 • Initiativ där lösningen är skalbar och återanvändningsbar samt framförallt bidrar till en gemensam nationell arkitektur som bidrar till medlemmarnas verksamheter.
 • Initiativ som ingen annan med naturlighet tar ansvar för.
 • Det som redan finns som färdiga lösningar men som behöver spridas till fler eller kan nyttjas mer (t.ex. genom insatser som förändringsledning eller kommunikationsstöd).
 • Initiativ där SKL/Inera/Kommentus ingått avtal/överenskommelse med externa uppdragsgivare (regeringen, andra myndigheter, EU m.fl).
 • Initiativ som redan är igång.

Informationsansvarig

 • Jenny Johannesson
  ProgramkontorsansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot