Publicerad: 14 februari 2018

Organisation för samarbetet SKL, Inera och SKL Kommentus

För samordningen mellan SKL, Inera och SKL Kommentus finns en första organisation nu på plats. Den inkluderar bland annat en gemensam sorterings- och beredningsprocess, som ska ta ställning till behov, förslag och idéer om utveckling av tjänster eller andra digitala lösningar som kommer från någon av organisationerna, från kommuner, landsting, regioner eller från marknadsaktörer.

Styrgrupp

  • Lena Dahl, vice vd för SKL Företag AB (ordförande)
  • Jenny Birkestad, chef för SKL:s avdelning för digitalisering
  • Johan Assarsson, vd för Inera AB
  • Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, vd för SKL Kommentus.

Gemensamt samverkanskansli

Ett gemensamt samverkanskansli är under uppbyggnad, med resurser från alla tre organisationerna och under ledning av SKL. Kansliet bereder ärenden till styrgruppen, ansvarar för den gemensamma samverkansmodellen samt hanterar och förbereder inkomna behov och förfrågningar, för fortsatt gemensam beredning med huvudsansvar hos någon av organisationerna, hos någon medlem eller hos en marknadsaktör.

Samverkanskansliet ansvarar också för att underhålla och kommunicera en översikt över pågående initiativ och de stöd och tjänster som redan erbjuds medlemmarna.

I samverkanskansliet ingår

  • Madeleine Marklund och Patrik Gertsson, Inera
  • Ida Engberg och Tommy Bengtsson, SKL Kommentus
  • Anna Pegelow och Helena Palm, SKL

Process för hantering av behov och förslag

Klicka på bilden för en större version.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot