Publicerad: 15 november 2018

Utlysningar, digitalisering

Sitter du på en bra idé för att digitalisera samhället? Hos ett antal stiftelser och myndigheter kan du ansöka om medel för att förverkliga dina digitaliseringsprojekt.

Internetfondens utlysningar

Bakom Internetfonden står Stiftelsen för internetinfrastruktur(.se). Internetfonden delar varje år ut pengar till olika projekt syftar till en positiv utveckling av internet. Varje år genomför man två allmänna utlysningar. Därutöver gör man ett antal riktade fokusutlysningar dom riktar sig till projekt eller satsningar inom specifika områden.

Tidplan för Internetfondens utlysningar

 

Nationella regionalfonds­programmet

Det nationella regionalfondsprogrammet bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Det ska tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet genom att komplettera de insatser som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

Utlysningen är endast öppen för ansökningar till Insatsområde 1 och det särskilda målet att öka samverkan mellan aktörer och konstellationer inom Forskning och innovation (FoI) i olika regioner.

Om programmet, eu.tillvaxtverket.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Gillquist
    Tf sektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot