Publicerad: 14 november 2016

Vägledningar, digitalisering

Samlade vägledningar inom digitalisering.

Ekonomistyrningsverkets vägledningar

ESV:s analyser och övriga arbete bidrar till statsförvaltningens digitalisering.

Vägledningar, Ekonomistyrningsverket

Öppna data från SKL

Ta del av öppna data om kommuner och landsting, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda.

Öppna data

Vägledning E-arkiv

SKL och SKL Kommentus tillhandahåller vägledning och informationsmaterial som syftar till att underlätta införandet av e-arkiv.

Vägledning, e-arkiv

Molntjänster

SKL arbetar bland annat med vägledning och stöd åt de kommuner och landsting som använder sig av molntjänster.

Molnstjänster

Juridik och dataskydd

Arbete med digitalisering och utveckling innebär att olika lagar och regler aktualiseras. SKL samlar vägledningar och rapporter om juridik och digitalisering.

Juridik och dataskydd

E-delegationens vägledningar

E-delegationen var en utredning som främjade digital samverkan och lämnade ett flertal betänkande kring offentlig sektors digitalisering. E-delegationens vägledningar förvaltas av eSam, PTS och ESV. Här finns till exempel vägledningar inom områdena juridik, digital samverkan, nyttorealisering, behovsdriven utveckling, sociala medier och PSI-direktivet.

eSams vägledningar, eSam

Övriga vägledningar, eSam

Metod för utveckling i samverkan

Vägledning Metod för Utveckling i Samverkan är en generell metod framtagen av E-delegationen för att stödja aktörer som samverkar i utveckling av förvaltningsgemensamma lösningar.

Metod för Utveckling i Samverkan, eSam

SKL:s strategi för e-samhället

SKL har tagit fram en strategi för e-samhället. Syftet med strategin är att förbättra kommunal sektors förutsättningar för utveckling av e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och insatsområden.

SKL:s strategi för e-samhället, SKL:s webbutik

Vägledning vid införande av e-tjänster

SKL har kartlagt hur processen ser ut när en kommun, landsting eller region tar emot handlingar i elektronisk form. Rapporten beskriver de frågor som uppkommer när ansökningshandlingar, kompletteringar eller andra handlingar mottas av en kommun eller ett landsting/region i elektronisk form istället för i traditionell pappersbaserad form och när beslut och andra handlingar ska upprättas, skrivas under eller på annat sätt hanteras i elektronisk form.

Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster (PDF, nytt fönster)

Den virtuella kommunen, en modell för samverkan

I en förstudie som genomförts i Blekinge presenteras en modell som visar hur kommuner kan nå betydande rationaliseringsvinster genom att systematisera samverkan mellan kommuner och understödja detta med modern teknik.

Den virtuella kommunen, en modell för samverkan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot