Publicerad: 17 januari 2019

Vägledning e-tjänster, digitalisering

SKL arbetar för att utveckla gemensamma ramverk. Det vill säga tjänster som är förvaltningsgemensamma för den offentliga sektorn och ramverk för ökad samverkan inom offentlig sektor.

Vägledning vid införande av e-tjänster

SKL har kartlagt hur processen ser ut när en kommun, landsting eller region tar emot handlingar i elektronisk form. Rapporten beskriver de frågor som uppkommer när ansökningshandlingar, kompletteringar eller andra handlingar mottas av en kommun eller ett landsting/region i elektronisk form istället för i traditionell pappersbaserad form och när beslut och andra handlingar ska upprättas, skrivas under eller på annat sätt hanteras i elektronisk form.

Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster (PDF, nytt fönster)

Den virtuella kommunen, en modell för samverkan

I en förstudie som genomförts i Blekinge presenteras en modell som visar hur kommuner kan nå betydande rationaliseringsvinster genom att systematisera samverkan mellan kommuner och understödja detta med modern teknik.

Den virtuella kommunen, en modell för samverkan

E-delegationens principer för digital samverkan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef
  • Ulf Palmgren
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot