Publicerad: 14 februari 2017

Artificiell intelligens – möjligheter för välfärden

Artificiell intelligens utvecklar och förändrar välden. Den finns i hjälpsamma vardagsföremål så som kameror, projektorer, bilar och appar som vi laddar ner för olika ändamål. I samband med ett seminarium på SKL den 13 februari presenteras en översikt om artificiell intelligens.

I översikten ges exempel på hur artificiell intelligens redan idag påverkat olika branscher och hur den används inom välfärden. Några exempel är beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobot och adaptiva program på utbildningsområdet.

- Vi vill sprida kunskap om vad arificiell intelligens är och väcka intresse för hur den kan tas tillvara inom och göra den svenska välfärden smartare, säger Per Mosseby, direktör för avdelningen för digitalisering.

Några av de vinster och fördelar som lyfts fram med artificiell intelligens är följande:

  • Risken för fel minskar.
  • Större precision och noggrannhet.
  • Effektiviserar arbetet, artificiell intelligens kan till exempel bidra med fakta till en arbetsgrupp på mycket kort tid.
  • Agerar rationellt, inte känslomässig.
  • Kan finnas tillgänglig dygnet runt.

Under seminariet berättar Göran Lindsjö, expert på området, om hur artificiell intelligens påverkar samhället och välfärdssektorn. Därefter arrangeras ett panelsamtal med Anders Ekholm, vice vd på Institutet för Framtidsstudier, Darja Isaksson, digital strateg, Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Per Mosseby, direktör för avdelningen för digitalisering, SKL och Per-Arne Andersson, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.

Seminariet webbsänds den 13 februari klockan 08.30-09.30.

Titta på seminariet

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot