Publicerad: 7 mars 2016

Avtal om separat övergångstjänst för e-legitimation klar

Nu kan kommuner och landsting ansöka om att få ansluta till eID 2016 Övergångstjänst för e-legitimation vilket gör det möjligt att fortsätta använda Bank-id. Kommuner och landsting ansöker om avtal via E-legitimationsnämnden.

På uppdrag av regeringen har E-legitimationsnämnden nyligen presenterat en lösning som ska trygga försörjningen av e-legitimationer. eID 2016 Övergångstjänst gör det möjligt för kommuner och landsting att fortsätta använda Bank-id till dess att ny tjänst för Svensk e-legitimation är klar. Avtalen om den separata övergångstjänsten går via
E-legitimationsnämnden och kommer att vara tidsbegränsade till utgången av 2017.

Det finns tre alternativ för kommuner och landsting att kortsiktigt säkra behovet av e-legitimering och e-underskrift:

  • Teckna avtal med E-legitimationsnämnden om eID 2016 Övergångstjänst
  • Göra avrop på ramavtalet Programvaror och tjänster 2014
  • Göra en egen upphandling

EID2016 Övergångstjänst, E-legitimationsnämnden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot