Publicerad: 15 december 2016

Digitaliseringskommissionen lämnar sitt slutbetänkande

Den 15 december lämnade Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande, För digitalisering i tiden. Förslaget innehåller fyra rekommendationer till regeringen, bland annat att en ny myndighet inrättas, med ansvar för att främja digitaliseringen.

Åsa Zetterberg, sektionschef inom SKL:s avdelning för digitalisering, ger en första kommentar till slutbetänkandet.

Både Åsa Zetterberg och Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, har suttit med som experter i Digitaliseringskommissionen. SKL kommer också att få slutbetänkandet på remiss.

SKL:s remissvar på Digitaliseringskommissionens delbetänkande från maj 2016
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot