Publicerad: 25 maj 2016

EU-uppdrag för ordföranden i SKL:s beredning för digitalisering

Ordföranden i SKL:s beredning för digitaliseringsfrågor, Martin Andreasson, har utsetts som EU-rapportör för Regionkommitténs yttrande om Kommissionens handlingsplan för förvaltning 2016-2020 – ”Action plan for e-government 2016-2020”.

Bild på Martin Andreasson

Martin Andreasson

Handlingsplanen är en del av EU:s strategi för en digital inre marknad.

– Det är ett hedrande uppdrag. Digitalisering är vår tids största drivkraft för förändring, och den utveckling vi sett i många delar av samhället måste nu följas av motsvarande utveckling i offentlig sektor. Detta gäller inte minst på lokal och regional nivå, säger Martin Andreasson.

Ett första yttrande ska vara klart redan den 24 maj. Per-Erik Nyström vid SKL:s avdelning för digitalisering blir expert för att bistå med att ta fram yttrandet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot