Publicerad: 23 mars 2016

Gemensamma målsättningar för journaler via internet

SKL och Inera har inlett ett gemensamt arbete för att etablera gemensamma målsättningar och styrande principer för invånarnas tillgång till patientjournalinformation via internet i den nationella tjänsten Journalen.

Flera landsting och regioner ansluter sig till e-tjänsten Journalen, men alla tillämpar regelverket på olika sätt. Därmed riskerar tjänsten att inte bli likvärdig för alla användare.

Den 5 mars deltog över 100 personer från landsting, regioner, kommuner och företrädare för professioner och patienter i en konferens för att bidra med kunskap kring ämnet. Syftet med konferensen var att inhämta underlag till en ny version av regelverket, som ska förankras och beslutas brett.

- Det är viktigt att alla landsting visar samma typ av information för patienterna så att det blir jämlik service oavsett var vården besöks. Grunden måste vara öppenhet och att patienten själv kan bestämma över vilken information som visas, säger Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKL.

Nästa steg blir att arbeta fram ett utkast till målsättningar och styrande principer som kan diskuteras med alla landsting och regioner för att senare verkställas.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot