Publicerad: 4 oktober 2018

Gemensamt arbete ger kraft i digitaliseringen

I en serie workshoppar arbetar representanter för stat, kommun och landsting tillsammans kring gemensamma behov inom digitalisering. Den 19 oktober var temat Migration, integration och arbete.

Det är organisationen eSam som samlar nyckelkompetenser från olika sektorer som representerar hela den offentliga sektorn för att ringa in gemensamma behov samt pågående och planerade aktiviteter.

- För att Sverige ska kunna möta dagens och framtidens utmaningar och förväntningar måste vi jobba smart med de resurser vi har. Genom ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter, SKL, Inera, Sambruk och länsstyrelsernas gemensamma kansli får vi en bättre helhetsbild och ett bättre underlag för prioriteringar, säger Michiko Muto från eSam.

Konkret arbete inom området migration, integration och arbete

Temat för workshopen den 19 november var migration, integration och arbete. Det tiotalet deltagare arbetade bland annat med att i realtid uppdatera eSams så kallade översiktskarta över samverkande initiativ och behov.

En fråga som återkom flera gånger under dagen var översättningar och tolkning. Deltagarna konstaterade att det pågår väldigt lite gemensamt arbete inom detta område.

– Den tekniska utvecklingen inom översättningsområdet är snabb och ett samarbete här har potential att ge stora besparingar och ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna, säger Anders Granström, Arbetsförmedlingen.

Behov av att se helheten och skapa samhällsnytta tillsammans

Behoven och nyttan av att samverka lyftes av flera organisationer:

– Vi har alla mycket att vinna på att veta vad som är på gång runt om i Sverige och lära av varandra, säger Ulf Palmgren, SKL, och konstaterar att det i vissa fall helt enkelt inte är motiverat att vi jobbar på olika sätt.

– För Inera, som breddat ägarskapet från landsting och regioner till att även inkludera kommuner, är den här typen av övningar som bidrar till gemensam förståelse och överblick värdefulla, säger Erica Määttä Lindblad.

– I en situation då myndighetens resurser minskar ökar behovet av att se över vilka utvecklingsinsatser vi ska göra, vilket i sin tur ökar behovet av samverkan för att få ut mer, säger Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket.

– Skatteverkets nya inriktning innebär ett ännu tydligare fokus på att myndigheten ska skapa samhällsnytta tillsammans med andra. Det kräver att vi ser till helheten och då blir forum som eSam och gemensamma övningar som dagens workshop centrala, säger Tobias Wijk.

Samarbetet fortsätter löpande

I början av nästa år kommer eSam samla alla som varit involverade under höstens arbete för ett möte om förslagen som tagits fram.

– Parallellt med arbetet med att revidera översiktskartan fortsätter eSam, SKL och Inera att fördjupa samarbetet. Vi utvecklar våra arbetsformer och har löpande avstämningar, säger Mikael Österlund.

– Vår närmare samverkan ger många positiva möjligheter till utveckling och tillsammans får vi ökad kraft att ta oss an fler gemensamma digitaliseringsfrågor, säger Anna Gillquist, SKL.

Fakta

Teman för workshopparna

Det pågår ett omfattande digitaliseringsarbete inom offentlig verksamhet, på alla nivåer. Det skapar behov av att få överblick över hur aktiviteter och initiativ hänger ihop – eller bör hänga ihop. Workshopparnas olika teman utgår från indelningen i eSams översiktskarta (en översikt över 400 behov och aktiviteter indelade efter bland annat livshändelser och gemensamma informationsområden) och kommuners och landstings verksamhetsområden.

Teman

  • 18/10: Demokrati och delaktighet
  • 19/10: Migration, integration och arbete
  • 24/10: Vård och omsorg, hälsa och familj
  • 30/10: Ekonomi och styrning
  • 1/11: Tillväxt och samhällsbyggnad, boende, fritid och företagshändelser
  • 2/11: Skola och lärande, utbildning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Gillquist
    Tf sektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot