Publicerad: 29 januari 2016

Get Online Week

Get Online Week är en årligen återkommande kampanj, som äger rum i hela Europa. 2016 är det veckan 14-20 mars. Syftet är att öka den digitala delaktigheten och få fler att påverka och använda digitala offentliga tjänster.

Kampanjen stöds av företag, organisationer och offentliga myndigheter i Europa och organiseras av Telecentre Europe (TE), som driver veckan med stöd av Europakommissionen. Förra året deltog 121 aktörer i Sverige, de flesta var kommunala bibliotek.

I Sverige arrangeras Get Online Week av Digidelnätverket, som SKL står bakom som en av flera organisationer som vill främja den digitala delaktigheten. Veckan är till exempelt ett bra tillfälle för kommuner, landsting och regioner att visa upp sina e-tjänster, både för att visa hur de fungerar och för att skapa förtroende för digitala tjänster. Alla som anmäler och genomför aktiviteter under veckan kommer att finnas med i en rapport till Telecenter Europe.

Alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta!

Anmälan dig till Get Online Week 2016

Anmälda aktiviteter och arrangörer till Get Online Week 2016

Get Online Week 2016 har två internationella tema: ”Trust and confidence and Digital jobs”. Det handlar om användarens förtroende för den digitala infrastrukturen och det förtroendet kan en bara få genom kunskap. Därför är det så viktigt att stärka tillit och trygghet till digitala tjänster, digitala förmågor och digital kompetens samt att öka förutsättningarna att få digitala jobb. Det är två breda teman som öppnar för medverkan och insatser från såväl organisationer som myndigheter och som ger möjligheter att arbeta vidare med de erfarenheter som gjordes under 2015 års eMedborgarvecka. De finns samlade i rapporten från eMedborgarveckan.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot