Publicerad: 18 april 2017

Guldlänken 2017 – tre finalister klara

Nu är finalisterna till utmärkelsen Guldlänken klara. Vinnaren utses på Offentliga Rummet den 31 maj. Guldlänken tilldelas den eller de som främjat innovativa förändringar av offentlig verksamhet, i år med inriktning på särskilt mod.

Många spännande exempel nominerades, och efter att tidigare ha utsett tolv semifinalister har juryn för Guldlänken 2017 nu utsett tre finalister:

  • Att utmana verksamheten till innovation, Västra Götalandsregionen
  • Efterlevandeguiden.se – en webbplats för dig som har förlorat någon nära
  • Nya vägar för försörjningsstöd och processautomatisering i Trelleborg

Att utmana verksamheten till innovation, Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen har Anette Falkenrot, medicinsk informationsdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på olika sätt arbetat aktivt för att släppa in olika perspektiv och kompetenser som kan bidra med nya vägar för att möta verksamhetens utmaningar. Ett av arbetssätten är aktiviteten H@ck for Health.

Juryn lyfter här särskilt fram modet att öppna upp en ibland ganska sluten offentlig värld, vården, för många olika perspektiv, kompetenser och intressen som kan utmana dagens verksamhet och bidra till att möta starka behov av att finna nya vägar. Denna finalist visar modet att öppna dörren på spännande sätt som bör kunna tillämpas inom andra delar av offentlig verksamhet.

Efterlevandeguiden.se – en webbplats för dig som har förlorat någon nära

Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har gemensamt tagit fram Efterlevandeguiden.se, som samlar information kring alla de frågor som uppstår i samband med att en nära anhörig dör.

Juryn pekar här på modet att arbeta riktigt behovsstyrt, att inse att de behov som målgruppen har endast kan mötas i samverkan mellan många olika aktörer. Till en låg kostnad och utan några avancerade tjänster har man skapat stor och uppskattad nytta för alla de som står i situationen där de förlorat någon nära.

Nya vägar för försörjningsstöd och processautomatisering i Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har radikalt förändrat arbetet med försörjningsstöd. Här ingår digitala lösningar som minskat handläggningstiderna från tio dagar till maximalt 24 timmar. Man går också vidare med en avancerad processautomatisering och artificiell intelligens som också sprids till andra verksamhetsområden.

Juryn lyfter fram modet att i lång process, minst tio år, envist arbetat för en ny syn på ekonomiskt bistånd trots stort motstånd i tidiga skeden. Här ingår i grunden ett nytt sätt att se på hela detta annars ganska traditionstyngda verksamhetsområde, på relationen mellan kommunen och de medborgare som har behov av ekonomiskt stöd, vilket lett fram till en effektivisering där 90 procent av handläggningstiderna kapats bort.

Guldlänken arrangeras 2017 av SKL samt Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen Offentliga Rummet.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot