Publicerad: 27 oktober 2016

Nominera till utmärkelsen Guldtrappan 2017

Nu är det dags att nominera skolhuvudmän till Guldtrappan 2017, och det senast 11 november 2016. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt för skolutveckling i en digital värld.

Ett viktigt mål med utmärkelsen är att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter. Nomineringen av skolhuvudman är öppen för alla och baseras på sju kriterier.

Kriterierna för Gultrappan

Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Vinnova, Liber AB, Modellen/Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, Its learning samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot