Publicerad: 17 juni 2019

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal för kommuner och regioner

Ett nytt gemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen har tagits fram. Avtalet blir nytt standardavtal för alla kommuner, landsting och regioner.

Den 18 december presenterades ett nytt gemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus och Inera AB. Avtalet ersätter de tidigare individuella avtal respektive organisation har haft och ska bli nytt standardavtal för alla personuppgiftsbiträdesförhållanden som kommuner, landsting och regioner är en part av.

SKL-koncernens avtalsmallar

Avtalet är fritt att använda utan kostnad och får spridas enligt licensen CC BY 4.0

Presentationsbilder 181218 (PDF, nytt fönster)

Bakgrund

Det nya avtalet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från de tre organisationerna. Arbetsgruppen har under hösten 2018 haft en dialog med representanter från en rad branschorganisationer för att få en heltäckande bild av leverantörernas syn på avtalet, och deras synpunkter har varit värdefulla i arbetet med det slutgiltiga utformandet av det nya avtalet. Diskussioner om avtalet har även förts med Svenskt näringsliv.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot