Publicerad: 23 maj 2016

Nytt verktyg för publicering av länkad öppna data

SKL har lanserat ett verktyg för kommuner som vill presentera öppna data, det vill säga information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Redan efter några veckor använder sig över 50 kommuner av verktyget.

Den nya tekniska lösningen gör det möjligt för kommuner att enkelt och kostnadsfritt presentera olika nyckeltal från  Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) direkt på kommunens webbplats.

- Det här är ett enkelt och snabbt sätt att komma igång med att publicera öppna data. Vi hoppas kunna stimulera kommunerna till en ökad publicering av information från de egna verksamhetssystemen i förlängningen, säger Peter Mankenskiöld, samordningsansvarig för Öppna data på SKL. 

Nästa steg i höst

Vertyget är ett första steg i en mer utvecklad teknisk lösning. I nuvarande verktyg kan kommunerna länka till 23 utvalda nyckeltal från RKA:s databas Kolada. I steg två som presenteras senare i höst är det möjligt för landets alla kommuner att länka till hela Kolada som omfattar cirka 2500 nyckeltal presenterade i ett 20-tal kategorier.  Tanken är också att Landstingen i framtiden ska kunna använda sig av verktyget.

Verktyget är framtaget i samverkan med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), Örebro kommun, Umeå kommun, Linköpings kommun, Helsingborgs stad, Stockholms stad, Västerås stad och Vinnova.

En artikel om verktyget presenteras även i Dagens Samhälle 2014-10-23.

SKL:s verktyget för publicering av länkad öppna data

Informationsbrev, nytt verktyg för publicering av öppna data (PDF, nytt fönster)

Fakta

Om öppna data

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera. Nyttorna med öppna data är bland annat förbättrade möjligheter till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning för medborgarna.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot