Publicerad: 20 maj 2016

Regeringen ser över styrningen av digitala tjänster

Regeringen beslutade den 19 maj att tillsätta en utredning för att ta fram förslag till bland annat organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna och även förslag till hur användningen av tjänsterna kan öka.

Per Mosseby

Per Mosseby

Detta efter att ha konstaterat att det finns behov av en mer effektiv styrning av de nationella digitala tjänsterna, eftersom de utgör en viktig förutsättning för digitaliseringen av offentlig sektor.

- Vi välkomnar utredningen. SKL har länge påtalat behovet av nationell kraftsamling och tydligt ansvarstagande kring nationella digitala tjänster, nu senast i vårt remissvar på Digitaliseringskommissionens delbetänkande. Vi vill gärna bidra till utredningen med erfarenheter och kring kommuners, landstings och regioners behov och synpunkter, säger Per Mosseby, direktör för SKL:s avdelning för digitalisering

Regeringens utredare ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2017.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot