Publicerad: 18 januari 2017

Rekommendationer för kommunernas informationssäkerhet

MSB presenterar nu rekommendationer för kommunernas arbete med informationssäkerhet.
- Invånarna ska kunna känna förtroende för informationshanteringen, säger Åsa Zetterberg vid SKL:s avdelning för digitalisering.

Rekommendationerna baseras på rapporten ”En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete” som togs fram 2015 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i nära samverkan med SKL. Den enkät som gjordes som underlag till rapporten har analyserats ytterligare och resulterar nu i åtta rekommendationer till kommunerna.

- Innehållet i rekommendationerna stämmer bra överens med vad vi från SKL:s sida framhåller när det gäller grundläggande förutsättningar för informationssäkerhet, säger Jörgen Sandström, sektionschef vid avdelningen för digitalisering.

Som en hjälp för kommuner, landsting och regioner att välja rätt åtgärder för att skydda informationen, har SKL tagit fram verktyget KLASSA. I verktyget finns tre delar: informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot