Publicerad: 26 oktober 2015

Rekommendationer gällande Safe Harbor

Den 6 oktober underkände EU-domstolen Safe Harbor-regelverket eftersom det inte ger tillräckligt dataskydd. Detta kan påverka kommuner, landsting och regioner i stor utsträckning. Därför har SKL tagit fram rekommendationer för hur medlemsorganisationerna bör agera i väntan på fortsatta direktiv.

Inom kommuner, landsting och regioner används idag en stor mängd digitala tjänster som levereras av företag som har hänvisat till Safe Harbor som stöd för överföring av personuppgifter till USA. Genom domen uppstår därför en osäkerhet kring hur personuppgiftsansvariga organisationer bör agera i förhållande till de tjänster och leverantörer som berörs. I samråd med Datainspektionen har SKL tagit fram rekommendationer för detta.

Fakta om EU-domstolens beslut

EU-domstolens beslut innebär att digitala tjänster där personuppgifter ska överföras till USA för lagring eller bearbetning, inte är tillåtna. Eftersom detta berör många tjänster och många sektorer i Sverige och övriga EU-länder, är det en fråga som kräver en politisk lösning mellan EU och USA. Förhandlingar har påbörjats om en ny överenskommelse som kan ersätta Safe Harbor. EU kommer att utvärdera resultatet av förhandlingarna i slutet av januari 2016.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot