Publicerad: 22 juni 2016

Sex skolhuvudmän får utmärkelsen Guldtrappan 2016

Guldtrappans jury har utsett sex skolhuvudmän som får kvalitetsutmärkelsen 2016. Guldtrappans syfte är att uppmärksamma de som arbetar strategiskt med att digitalisera skolan.

Ett viktigt mål med utmärkelsen är att sprida exempel runt om i landet, att lära av varande och dela med sig av utmaningar och möjligheter. Bland årets kandidater är dela-kulturen ett återkommande inslag. Det är också insikten att kunna lära sig av sina misstag, våga göra omtag och ta armkrok i arbetet med grundläggande förutsättningar.

De sex skolhuvudmän som får utmärkelsen Guldtrappan 2016 är: Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköping, Sandviken, Simrishamn, Sollentuna och Sundsvall.

Guldtrappan 2016 med juryns motiveringar

På Framtidens Lärande i oktober blir det en ceremoni och utdelning av utmärkelsen till de skolhuvudmän som får Guldtrappan 2016.

Ökade och tydligare krav

Skolverkets nya förslag till Nationella strategier för skolväsendets digitalisering och ändringar i styrdokumenten tydliggör vikten av digital kompetens. Det ökar kraven på skolhuvudmännen att få in digitaliseringen som en naturlig del i skol- och ämnesutvecklingen.

– Att via bland annat initiativ som Guldtrappan, lyfta, sprida och dela erfarenheter kring hur man lyckas med att få till de förutsättningar som krävs, kommer bli allt viktigare framåt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Ett annat initiativ från SKL för att analysera, dela och sprida framgångsfaktorer, är programmet LEDA för smartare välfärd som startar i höst. LEDA är ett förändringsledningsprogram med målet att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Ett tjugotal kommuner kommer att delta i programmet som har två spår: skola och lärande samt hälsa och omsorg.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot