Publicerad: 2 december 2016

SKL välkomnar regeringens initiativ för digitalisering i offentlig sektor

De förslag regeringen nu lägger inom digitaliseringens område är viktiga och nödvändiga. Det anser SKL, som vill samarbeta med regeringen för att öka takten i offentliga sektorns digitalisering.

Regeringen har nyligen kommit med nya beslut för att offentlig sektor snabbare ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att vässa välfärden. På toppledarforumet DigiGov – ett samarrangemang av regeringen och SKL – den 29-30 november, offentliggjorde civilminister Ardalan Shekarabi regeringens beslut att låta utreda lagstiftningen på området och att samla ansvaret för att styra och främja digitaliseringen till en myndighet.

I en debattartikel i Dagens Nyheter kompletteras dessa beslut med att prioriterade nationella tjänster och grunddata ska finansieras centralt, och att en central funktion ska stötta alla myndigheter med kompetens för beställning av it-tjänster och it-drift. Dessutom får Riksarkivet i uppdrag att leda arbetet med att öka tillgängligheten av öppen data från myndigheterna.

- Allt detta är bra åtgärder, och sådant som vi från Sveriges Kommuner och Landsting länge har framhållit behövs. Särskilt positivt är att en nationellt samlande kraft som håller ihop digitaliseringen av offentlig sektor nu tycks vara på gång. En sådan myndighet har funnits länge i exempelvis Danmark och gjort att landet nu ligger före Sverige i den digitala utvecklingen, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering inom SKL.

Förhindrande lagstiftning måste bort

Även översynen av lagstiftningsområdet välkomnas av SKL.
- Utvecklingen får inte hämmas av att det till exempel finns lagar som motverkar varandra. Ett exempel är fjärrundervisning på entreprenad, som bör tillåtas i alla skolämnen där skolhuvudmannen har behov och finner det lämpligt för att tillgodose elevers behov av god undervisning. Men det är samtidigt viktigt att den översyn som nu ska göras, inkluderar den lagstiftning som berör informationssäkerhet och personlig integritet. Här finns flera oklarheter som bör redas ut, säger Per Mosseby.

Möta medborgarnas förväntningar

SKL kan också konstatera att en ökad takt i digitalisering av offentlig sektor är angelägen ur flera perspektiv, inte minst utifrån samhällsekonomisk påverkan och för att underlätta för invånarna. I en undersökning som SKL lät göra våren 2016, uttrycker sju av tio tillfrågade är positiva till den ökade digitaliseringen i samhället och tre av fyra vill kommunicera med sin kommun eller landsting/region på ett digitalt sätt. Men bara två av tio tycker att deras förväntningar motsvaras.

- Därför är det viktigt att vi blir mycket bättre på att möta invånarnas förväntningar, och vi har kravet på oss att det ska gå fortare än vad det gör idag. Det går inte att vänta längre med en utveckling som förenklar för invånare och ger en smartare, vassare välfärd, säger Per Mosseby.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot