Publicerad: 10 september 2019

Slutrapport om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte lämnas till regeringen

Idag lämnas slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman.

Bakom rapporten står Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget har samordnats av DIGG.

I regeringsuppdraget har myndigheterna undersökt möjligheten att skapa en gemensam infrastruktur där aktörer inom offentlig sektor kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt.

SKL:s medlemmar menar att det är viktigt att de föreslagna uppdragen blir av, eftersom det finns flera utmaningar då kommuner och regioner ska utbyta information. Det är viktigt med en tydlig färdplan för arbetet och hantering av den omställning som krävs. En nyckelfråga är även att säkra långsiktiga lösningar för finansiering av gemensamma komponenter.

Slutrapport - Säkert och effektivt informationsutbyte, DIGG

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot