Publicerad: 21 juni 2016

Träffa SKL på E-hälsokonferensen Vitalis

När Nordens största mötesplats inom eHälsa öppnar den 5 april finns självklart SKL på plats som ett led i att driva på utvecklingen för digitalisering inom offentlig sektor.

Sedan flera år är Vitalis en ledande och uppskattad mötesplats inom eHälsa. Mässan äger i år rum i Göteborg 5-7 april. Fokus under mässan ligger på utveckling av vård och omsorg genom IT.

– Vitalis är ett utmärkt tillfälle för SKL att i olika sammanhang diskutera hur vi med hjälp av digitalisering kan skapa en smartare vård och omsorg, säger Patrik Sundström, programansvarig för E-hälsa på SKL.

SKL finns på plats på Vitalis i en monter, tillsammans med bland andra Inera och Socialstyrelsen, och kommer dessutom delta i flera programpunkter.

– SKL arrangerar till exempel ett seminarium om smartare äldreomsorg och ett där vi kommer presentera det nya verktyget LIKA-socialtjänst, som ska hjälpa socialtjänsten att utveckla sin digitalisering, säger Patrik Sundström, som även sitter med i programrådet för Vitalis.

Andra exempel på programpunkter som SKL medverkar i är visionen för E-hälsa och Flippen – nya arbetssätt i primärvården och förutsättningar att driva förändringsarbete med ny teknik.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot