Publicerad: 29 maj 2017

Utmärkelsen Guldtrappan till fem huvudmän

Fem huvudmän har tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017, för beprövade strategier för digital skolutveckling. Pristagarna är Härryda, Stockholm, Vellinge, Västerås och Öckerö.

Utmärkelsen Guldtrappan har funnits i tre år, och flera olika aktörer – bland andra Sveriges Kommuner och Landsting – står bakom utmärkelsen och utgör jury. Efter den öppna nomineringen i höstas valde juryn i ett första steg ut nio huvudmän, för prövning mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Bland kriterierna finns tydligt ledarskap som stöd för lärarna, hur tillgången till digitala läromedel och lärresurser byggs upp, och goda exempel på hur elever, lärare och ledare utvecklar nya arbetssätt, förnyar och samspelar på ett innovativt med myndigheter, organisationer och företag.

- Digitaliseringen kan underlätta för skolor och huvudmän att möta stora utmaningar, som till exempel behovet av lärare och möjligheten till individanpassad och inkluderande undervisning för bättre studieresultat. SKL står bakom Guldtrappan eftersom utmärkelsen stimulerar den digitala utvecklingen i skola och lärande, säger Per-Arne Andersson, chef för SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

Fem får utmärkelsen

De fem huvudmän som får utmärkelsen i år är alla kommunala verksamheter.

  • Härryda kommuns förskola och grundskola – har ett systematiskt utvecklingsarbete som pågått i över fem år, med en mångfald av insatser. Ett Minecraft-projekt tillhör spjutspetsarna, där elever bland annat designat den nya stadsdel som ska byggas upp vid Landvetter flygplats.
  • Stockholms stads gymnasieskola – har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete, med bland annat verktyg för självskattning, innovativa forskningssamarbeten och kommundoktorander.
  • Vellinge kommun med förskola, grundskola, gymnasieskola och vux – har en stabil skolutveckling med digitaliseringen som ett centralt inslag, bland annat i form av ett utvecklat pedagogiskt erfarenhetsutbyte och deltagande i forskningssamarbeten. Dessutom en gemensam lärportal från förskola till gymnasium.
  • Västerås stads förskola – har skapat en förskola där digitaliseringen är en ordinarie del av verksamheten och där likvärdigheten stärks bland annat genom en förskolechefsutbildning.
  • Öckerö kommuns förskola och grundskola – har en egenutvecklad, skräddarsydd ledarutbildning som omfattar även lärarna. Skolutvecklingen inkluderar bland annat MakerSpace och robotprogrammering.

Fyra hedersomnämnanden

  • Helsingborgs stad med förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning och sfi.
  • Kunskapsskolan i Sverige med grundskola 4-9 och gymnasieskola.
  • Lapplands kommunalförbunds gymnasieskola.
  • Täby kommun med förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Guldtrappan delades ut vid konferensen Framtidens lärande den 23 maj. Ceremonin förrättades av närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med partners bakom Guldtrappan.

Fakta

Guldtrappan delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs minne med partners Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Vinnova, Liber AB, Infomentor, Natur & Kultur, Netsmart AB, itslearning AB och stiftelsen DIU.

Från SKL deltar Johanna Karlén i juryn.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot