Publicerad: 7 mars 2017

Välkommen vägledning för e-legitimering

Nyligen presenterade eSam en vägledning för e-legitimering och e-underskrifter. Den kommer att fungera som guide för kommuner, landsting och regioner som vill skapa säkra e-tjänster.

Vägledningen har främst en juridisk inriktning, men kommer att vara till nytta även för exempelvis verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter, kommunikatörer och upphandlare.

Per Mosseby, chef för SKL:s avdelning för digitalisering, är medlem i eSams styrgrupp som tagit beslut om vägledningen.

- Utvecklingen av olika typer av e-tjänster för invånarna går stadigt framåt, och säkerheten är viktig eftersom tjänsterna ofta berör personuppgifter. Därför är den här vägledningen välkommen.

- Det är också tillfredsställande att den nya vägledningen riktar sig både till offentlig och privat sektor. Det ligger helt i linje med SKL:s strävan att en svensk e-legitimationslösning även ska omfatta den privata sektorn, säger Per Mosseby.

Vägledningen har tagits fram av eSams rättsliga expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Fakta om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan ett 20-tal myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Programmet bildades efter E-delegationen 2015, som var ett regeringsuppdrag under åren 2009 – 2015. De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätta sitt goda samarbete även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete.

Pensionsmyndighetens generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam och Pensionsmyndigheten är också värdmyndighet för eSam.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot