Publicerad: 25 juni 2019

Principer, arkitektur och säkerhet

Gemensamma principer för arkitektur och säkerhet innebär att man gemensamt formulerar och tillämpar ett antal förhållningssätt och utgångspunkter.

Detta skapar stabilitet och förutsägbarhet samt ger förutsättningar för att digitala lösningar blir effektiva och framtidssäkrade. Det möjliggör att utvecklingstider kan förkortas och att utvecklingsinitiativ kan göra rätt från början. Även befintliga tjänster behöver vidareutvecklasför att successivt närma sig de gemensamma principerna.

Tillämpning av gemensamma principer, standarder, arkitektur och säkerhet ger stöd för kravställning av nationella ramavtal som upphandlas. Gemensamma principer är en kritisk framgångsfaktor för att samverkan över organisationsgränser och vidareutnyttjande av information för andra ändamål, ska vara möjliga i praktiken. De riktigt stora effekterna uppnås först när kommuner och regioner ansluter sig till de gemensamma principer, arkitektur och säkerhet.

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot