Publicerad: 19 februari 2019

Informationssäkerhet

Att information hanteras säkert är viktigt även för kommuner och regioner. I praktiken innebär det att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder.

Att kunna säkerställa individernas förtroende och genom att ha en säker informationshantering när det blir allt fler digitala lösningar är väldigt viktigt. För att underlätta kommuner och regioners arbete kring informationssäkerhet har SKL sammanfattat olika stöddokument samt checklista kring vad som gäller vid informationssäkerhet och outsourcing.

PM om säkerhetsskydd (PDF, nytt fönster)

Ledningen ansvarar för informationssäkerhet med stöd av it-avdelningen

Verksamhetens ledning har ansvar för styrning och ledning av arbetet med informationssäkerhet, med stöd av it-avdelningen. För att åstadkomma god säkerhet krävs en helhetssyn på styrning av åtgärder, kravställning vid upphandlingar, kontroll och uppföljning och kontinuerlig förbättring. Ofta finns behov av medarbetare med särskild kompetens inom området.

Till stöd för arbetet finns flera modeller och vägledningar beskrivna i ett metodstöd för införande av LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet). Dessa bygger på SS-ISO/IEC 27000-serien.

Metodstöd vid införande av Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanna Thorslund
    JuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot