Publicerad: 4 mars 2019

Processer och digitala tjänster

Kommuner, landsting och regioner står för cirka 70 % av kontakterna med privatpersoner i offentlig sektor och åtta av tio företagare har kontakter med kommunen. Privatpersoner och företag förväntar sig god service och digitala kontaktvägar blir förstahandsvalet för allt fler. Därför är det avgörande att kommuners och landstings service och myndighetsutövning kan erbjudas på ett smartare sätt via enkla, trygga och tillgängliga digitala tjänster.

I den samverkan som sker inom SKL-koncernen finns en rad tjänster tillgängliga

SKL-koncernen erbjuder redan idag mer än 125 befintliga tjänster för digitalisering.

SKL-koncernen arbetar hela tiden fram nya, smarta digitala lösningar för en smartare välfärd.

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot