Publicerad: 8 juli 2019

E-lärande

E-lärande är när lärande sker med hjälp av digitalisering. Det kan vara interaktiva utbildningar men också instruktionsfilmer, texter, bilder eller en pod med ett pedagogiskt syfte.

SKL jobbar övergripande med e-lärande för att förenkla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner och regioner. Fokus ligger på att synliggöra, tillgängliggöra och sprida medlemmarnas arbete med e-lärande. Fler ska kunna ta del av mer för att få större möjligheter att skapa bra och hållbara lösningar.

Nätverket för e-lärande

Nätverket är till för SKL:s medlemmar och riktar sig till dig som vill dela erfarenheter av e-lärande, söka hjälp av kollegor eller sprida bra arbetssätt, dokument eller idéer kring e-lärande. Nätverket har ett digitalt samarbetsrum.

Ansök om att gå med i SKL:s nätverk för e-lärande

Nätverksträffar

Varje år arrangeras flera nätverksträffar för medlemmarna i nätverket. Det går att delta på plats eller via distans. Ett programråd, bestående av representanter från nätverket, träffas regelbundet och planerar och styr nätverksträffarna.

Tidigare nätverksträffar har handlat om dataskydd/GDPR, tillgänglighet (WCAG), eLärandebiblioteket kravställning på verktyg för att synliggöra medlemmarnas e-utbildningar, rörlig media, mätning samt upphandling med möjligheter/hinder för delning.

Kommande nätverksträffar

27 augusti 2019 i Stockholm

Tema nationellt ramavtal för e-lärande. Medlemmarna i nätverket kommer få vara kravställare på ett nationellt ramavtal för e-lärande. SKL Kommentus är huvudansvarig.

November/december

Höstens sista träff kommer handla om standards och operabilitet samt policy för delning. Datum är ännu inte spikat men det ser ut att bli i november/december. Region Stockholm är huvudansvarig.

Utveckla e-lärande tillsammans i Dela Digitalt

Dela Digitalt är en samverkansportal där kommuner, regioner och statliga myndigheter både samverkar för att realisera gemensamma initiativ och delar med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Om du har en idé kring e-lärande som du vill utveckla tillsammans med andra så lägger du upp det på Dela Digitalt, dela utveckling. Du kan även leta efter befintliga projekt som du kan engagera dig i.

Dela Digitalt, dela utveckling

Kontakt

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot