Publicerad: 22 januari 2019

Publikationer, digitalisering och samverkan

Rapporter som tagits fram om digitalisering och samverkan.

Invånarnas inställning till digital service

För den fortsatta utvecklingen av offentlig sektor är det viktigt att veta vad invånarna anser om digitalisering – det är de som ska ha största nyttan av digitala tjänster och digital kommunikation med kommuner, landsting och regioner. Därför lät SKL göra en SIFO-undersökning 2016 om invånarnas inställning, och i april 2018 gjordes en uppföljande undersökning.

Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018

Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2016

Skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling

I en rapport från 2016 har SKL sammanställt kommuners svar kring digitala tjänster och arbetssätt. Den visar bland annat att utvecklingen går framåt men det är fortsatta skillnader mellan utvecklingen i stora och små kommuner.

Kommunernas digitalisering 2016

DESI - EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle

Den 18 maj 2018 presenterade EU-kommissionen 2018 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) – ett verktyg för att jämföra hur EU:s länder lyckas med digitalisering. Övergripande har Sverige klättrat till en andraplats, jämfört med en tredjeplats året innan. Sveriges bättre placering beror främst på att vi gör bra ifrån oss inom bredbandsutbyggnad och invånarnas användning av internet.

Kort sammanfattning av EU:s digitaliseringsindex (DESI) 2018 (PDF, nytt fönster)

Rapporten på svenska, med fokus på hur Sverige ligger till och har utvecklats.

Mer information om undersökningen på EU-kommissionens webbplats

E-delegationens slutbetänkande

E-delegationen drev från 2009 och framåt på arbetet med det myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutförde sitt arbete den 30 juni 2015. Arbetet bidrog bland annat till ett antal komponenter till en offentlig digital infrastruktur för Sverige. Förslagen i slutbetänkandet ligger i flera delar till grund för de beslut som idag fattas på nationell nivå för att stärka den digitala utvecklingen i landet.

E-delegationens slutbetänkande, regeringen.se

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot