Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare, sms-påminnelser)?

Sex av tio (59 procent) svarar att de är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Motsvarande siffra 2016 var 68 procent, vilket innebär att en lägre andel i årets mätning uppger att de är positiva. Totalt 20 procent svarar att de är negativa till detta. Minskningen av andelen som är positiva finns i samtliga åldersgrupper.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot