Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Hur ställer du dig till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik (t.ex. videosamtal med omsorgspersonal, nattkamera, trygghetslarm)?

Drygt 6 av 10, totalt 62 procent ställer sig positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik. 17 procent uppger att de är negativa till detta. Andelen negativa sjunker i år jämfört med 2016 då andelen negativa var 21 procent.

Framförallt är det kvinnorna som uppger att de är mindre negativa till detta, (2018: 17 procent 2016: 24 procent). Personer boende i Sydsverige (26 procent) uppger i högre grad än boende på andra orter att de ställer sig negativa till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot